ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਲਈ

Facebook
Twitter
WhatsApp
ਮੈਂ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਚਾਹੁੰਦੀ
ਆਪਣਾ ਸੋਹਣੇ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ
ਕਿ ਹਰਿਆਲੀ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ
ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਵਾਂ
ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ
ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾ ਰਿਹਾ ਸੀ
ਹੁਣ ਇਕ ਉਮੀਦ ਇਕ ਆਸ ਦਾ
ਚਿਹਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ
ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਜਦੋਂ ਦਰ ਤੇ ਆਵਾਂ
ਤੇਰੇ ਮੱਥਾਂ ਚੁੰਮਾਂ
ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾਵਾਂ
ਕਿ ਤੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ
ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਸੁੰਹ ਚੁੱਕੀ ਏ
ਉਸ ਦਾ ਮੈਂ ਮੁੱਲ ਉਤਰਾਂ
ਅਗਲੀ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ,
ਤੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਰਹਿਣ
ਨਾ ਦੇਵੀਂ
ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਢਿੱਡ ਖਾਲ਼ੀ
ਰਹਿਣ ਨਾ ਦੇਵੀਂ
ਇਕੱਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਕਹਿਚਰੀ ਚ
ਪੁੱਤਾਂ ਧੀਆਂ ਦੀ .ਖਾਤਿਰ
ਉੱਜੜ ਨਾ ਦੇਵੀਂ
ਵਿਦੇਸ਼ ਚ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁੱਲਣ ਨਾ ਦੇਵੀਂ
ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਾਸ਼ ਕਰੀਂ
ਸੱਚ ਤੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਂ
ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ
ਵਿਦੇਸ਼ ਚ ਵੱਸ ਬੈਠੇ ਨੇ
ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰੇਂਗ ਕੇ ਆਉਣ
ਸੋਹਣੇ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ
ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਆਵੇ
ਸਦਾਚਾਰ ਦਾ ਸਬਕ
ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦਾਨ ਦੀਆ ਲੈ ਕੇ
ਬੈਸਾਖੀਆਂ ਗਾਉਂਦੇ ਫਿਰਨ
ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਦੇ ਬੰਸਤੀ ਚੋਲਾ ਮਾਏ
ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਦੇ ਬੰਸਤੀ ਚੋਲਾ ਮਾਏ
ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਦੀ ਵੀ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਿਰ
ਨਹੀ ਹੋਵਾਂਗੀ
ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ
ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੱਖਵਾਲੀ ਲਈ
ਕੋਮ ਦਾ ਹੀਰਾ
ਪੰਜਾਬ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਆ ਬੈਠਾ ਹੈ
ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਲੜਾਂਗੀ
ਹੁਣ ਜਿੱਤ ਤੇ ਹਾਰ ਦਾ ਨਿਰਣਾ
ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਹੈ !
ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਪੇਨ
DISHA DARPAN
Author: DISHA DARPAN

Journalism is all about headlines and deadlines.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

शेयर बाजार अपडेट

मौसम का हाल

क्या आप \"Dishadarpan\" की खबरों से संतुष्ट हैं?

Our Visitor

0 0 2 8 8 3
Users Today : 2
Users Yesterday : 2