ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਮੌਤ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸੀ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕੈਂਟਰ ਨਾਲ ਸਕੋਰਪਿਉ ਦੀ ਭਿੜਤ

15 ਫਰਵਰੀ 2022-ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਮੌਤ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸੀ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕੈਂਟਰ ਨਾਲ ਸਕੋਰਪਿਉ ਦੀ ਭਿੜਤ